Vasaros pradžia – puikus metas pradėti rūpintis vaikų profilaktiniais sveikatos patikrinimais

Atlikus privalomą profilaktinį sveikatos tikrinimą užpildyta forma Nr. E027-1 galioja 1 metus nuo užpildymo dienos :

(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9e02a5c1764711e99ceae2890faa4193/asr ).

Nuo 2020 metų gegužės 1 dienos įsigaliojus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymui Nr. V951 „Dėl elektroninės statistinės apskaitos formos Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“ įsigaliojo nauja sveikatos pažymos forma, nebeliko  popierinės statistinės apskaitos formos.

 Gydymo įstaigos popierinių pažymų nebeišduoda, pildo tik elektroninę jų formą.

Vaikų ir pilnamečių mokinių  sveikatos tikrinimo tikslas – išsiaiškinti ir koreguoti rizikos sveikatai veiksnius, nustatyti, ar tikrinamo asmens sveikatos būklė atitinka jo augimo ir brendimo pagal amžių ir lytį normatyvus, ar dėl savo sveikatos būklės jis gali lankyti švietimo įstaigą.

*Pilnamečiai mokiniai, kurie mokosi Lietuvos Respublikos mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas privalo pasitikrinti sveikatą remiantis šiuo įsakymu:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9e02a5c1764711e99ceae2890faa4193/asr

Visuomenės sveikatos specialistė Laima Domarkienė