Nuorodos

Švietimo institucijos

Nacionalinis egzaminų centras http://www.nec.lt/naujienos/

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija http://www.smm.lt/

Mokyklų tobulinimo centras http://www.mtc.lt/lt

Švietimo informacinių technologijų centras http://www.itc.smm.lt/

Ugdymo plėtotės centras http://www.upc.smm.lt/

Švietimo aprūpinimo centras http://www.sac.smm.lt/

Aukštosios mokyklos

Vilniaus universitetas http://www.vu.lt/

Kauno Vytauto didžiojo universitetas (VDU) http://www.vdu.lt/lt/

Klaipėdos universitetas http://www.ku.lt/

Kauno technologijos universitetas http://www.ktu.lt/

Šiaulių universitetas http://www.su.lt/

Vilniaus edukologijos universitetas http://www.vpu.lt/

Mykolo Romerio universitetas http://www.ltu.lt/

Lietuvos žemės ūkio universitetas http://www.lzuu.lt

Kauno medicinos universitetas http://www.kmu.lt/

Vilniaus Gedimino technikos universitetas http://www.vgtu.lt

Vadybos ir ekonomikos universitetas http://www.ism.lt/

Lietuvos mokyklų tinklas http://www.tinklas.lt/

Valdžios vartai

Klaipėdos miesto savivaldybė https://www.klaipeda.lt/

Elektroniniai valdžios vartai https://www.epaslaugos.lt/portal/

Valstybinės ir nevyriausybinės organizacijos, teikiančios socialinę, psichologinę, konsultacinę pagalbą Klaipėdos mieste

Klaipėdos vaiko teisių apsaugos skyrius https://www.klaipeda.lt/lit/Vaiko-teisiu-apsaugos-skyrius/1107

Kanto g. 11, Klaipėdoje. Tel. (8 46) 41 22 83,(8 46) 41 23 98, (8 46) 42 19 85, faks. (8 46) 41 24 07, el. p. vtat@klaipeda.lt

Klaipėdos m. šeimos ir vaiko gerovės centras http://www.gerovescentras.lt/

Turgaus g. 22/Tomo g. 15,  tel. 412145; 412285

B.Į. Klaipėdos miesto socialinės paramos centras http://www.klaipedaspc.lt/

Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel.(8 46) 311185, faksas (8 46) 486678,
El.paštas: spc@takas.lt

Ugdymui skirtos nuorodos

Anglų kalbos žodynas https://www.angluzodynas.lt/

Informacija darbuotojams, mokiniams ir visuomenei apie civilinės saugos prevenciją 
 
Nuoroda įkėlimui: https://www.lt72.lt/