Atributika

Mokyklos logotipas:

Mokyklos vėliava:

veliavaJPG

Mokyklos uniforma:

uniforma

Mokyklos daina:

Vytury, kuklusis žemės paukšti,

pranaše artėjančios aušros!

Pastebi visi tave sugrįžus,

išskrendančio niekas niekados (2 k.).

Ištirpsti kaip mažas lašas jūroj,

nepamojęs pilku sparneliu.

Gal todėl, kad žemei dovanoti

džiaugsmą gera, liūdesį sunku (2 k.).

Priedainis:

Žemei, žemei, dovanoti džiaugsmą gera,

žemei, žemei, dovanoti džiaugsmą gera,

žemei džiaugsmą dovanoti gera.

Muzika Leonido Abario

Žodžiai Prano Raščiaus