Misija ir vizija

Mokyklos vizija

Mokykla, teikianti pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, atvira kaitai, formuojanti savitą, estetiniu ugdymu pagrįstą mokyklos bendruomenės kultūrą, sveikos gyvensenos įgūdžius.

Mokyklos misija

Ugdyti kultūringą, savarankišką, iniciatyvią, atsakingą  už savo pasirinkimus asmenybę atsižvelgiant į prigimtines galias, poreikius bei mokyklos galimybes.