Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS  KOMISIJA:

Pirmininkas — Inga Bagdonienė (mokyklos direktorė).

Pirmininko pavaduotoja — Rita Borta (socialinė pedagogė).

Sekretorė — Ieva Masalskytė (lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja).

Nariai:  Vaida Vaitilavičienė (direktorės pavaduotoja ugdymui), Orinta Anglickienė (direktorės pavaduotoja ugdymui), Ilona Ruzginienė (specialioji pedagogė), Inesa Bundulienė (psichologo asistentė),  Nijolė Mandeikienė (logopedė).

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA 2020–2022 METAMS:

  1. komisijos pirmininkė – Inga Bagdonienė, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos direktorė;
  2. komisijos nariai:

2.1. Ilona Milkontė, Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė;

2.2. Orinta Anglickienė, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Mokyklos tarybos atstovė;

2.3. Vaida Butkienė, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;

2.4. Lina Jazbutienė, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;

2.5. Auksė Petrošienė, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos muzikos mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;

2.6. Raimonda Taurozienė, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos mokinio mama, Mokyklos tarybos atstovė.

3. MOKYKLOS METODINĖ TARYBA (žr. puslapyje savivalda).

4. MOKYKLOS TARYBA (žr. puslapyje savivalda).