Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS  KOMISIJA:

Pirmininkas — Inga Bagdonienė (mokyklos direktorė) tel. 8 682 14625.

Pirmininko pavaduotoja — Rita Borta (socialinė pedagogė).

Sekretorė — Ieva Masalskytė (lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja).

Nariai:  Vaida Vaitilavičienė (direktorės pavaduotoja ugdymui), Orinta Anglickienė (direktorės pavaduotoja ugdymui), Ilona Ruzginienė (specialioji pedagogė), Inesa Bundulienė (psichologo asistentė),  Nijolė Mandeikienė (logopedė), Raimonda Taurozienė (tėvų atstovė).

Įsakymas dėl vaiko gerovės komisijos sudėties ir narių funkcijų tvirtinimo

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA 2020–2022 METAMS:

  1. komisijos pirmininkė – Inga Bagdonienė, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos direktorė;
  2. komisijos nariai:

2.1. Ilona Milkontė, Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė;

2.2. Orinta Anglickienė, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Mokyklos tarybos atstovė;

2.3. Vaida Buteikienė, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;

2.4. Lina Jazbutienė, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;

2.5. Auksė Petrošienė, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos muzikos mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;

2.6. Raimonda Taurozienė, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos mokinio mama, Mokyklos tarybos atstovė.

3. MOKYKLOS METODINĖ TARYBA (žr. puslapyje savivalda).

4. MOKYKLOS TARYBA (žr. puslapyje savivalda).

5. DARBO TARYBA (žr. puslapyje savivalda).