Korupcijos prevencija

Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veika

Apie galimai daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas su kuriomis Jums galbūt teko susidurti Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijoje, prašome pranešti elektroniniu paštu: korupcija@vyturioprogimnazija.lt

Korupcijos prevencijos programa 2020–2022 m.

Korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programos įgyvendinimo priemonių planas

Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijoje už korupcijos prevencijos vykdymą yra atsakinga direktoriaus pavaduotoja V. Vaitilavičienė.

Įstaigos Korupcijos prevencijos programa <plačiau>

Klaipėdos m. savivaldybės korupcijos prevencijos programa <plačiau>

Pagalba vaikams ir jaunuoliams pavartojusiems psichoatyvių medžiagų ar priklausomiems asmenims <plačiau>