Logopedas

Logopedė Džuljeta Pikelytė (107 kab.)
logopede@vyturioprogimnazija.lt

I 1210   – 1610
II
III
IV 900   – 1400
V

Logopedo veikla:

  1. Atlieka išsamų mokinių kalbos įvertinimą.
  2. Gavęs tėvų (globėjų) raštišką sutikimą komplektuoja mokinių grupes su fonetiniais, fonologiniais, rašymo ir skaitymo sutrikimais bei kalbos neišsivystymu.
  3. Tiria sutrikusios kalbos ir komunikacijos mokinių kalbą, pildo kalbos tyrimo korteles, registruoja mokinius žurnale.
  4. Jei reikia, sutrikusios ir komunikacijos mokinius siunčia pas gydytoją tirtis, konsultuotis, gydytis.
  5. Sudaro individualias ir pogrupines kalbos ir kalbėjimo sutrikimų šalinimo ir ugdymo programas.
  6. Dirba individualiai ir grupėmis, taiko specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo trūkumams koreguoti.
  7. Paskirsto ir derina su spec. pedagogu mokiniui taikomo korekcinio poveikio kryptis ir priemones.
  8. 2-3 mėnesius stebi mokinius, kuriems ištaisytas kalbos sutrikimas.
  9. Dalyvauja mokyklos spec. ugdymo darbe.