Psichologas

PSICHOLOGĖ ASISTENTĖ
Inesa Bundulienė (305 kab.)
psichologe@vyturioprogimnazija.lt

Savaitės dienos Darbo laikas Pietų pertrauka
PIRMADIENIS 8:00 – 13:30 val. 12:00 – 12:30 val.
ANTRADIENIS 10:00 – 16:30 val. 13:00 – 13:30 val.
TREČIADIENIS 8:00 – 13:30 val. 12:00 – 12:30 val.
KETVIRTADIENIS 10:00 – 16:30 val. 13:00 – 13:30 val.

Nors savo ir vaikų emocinę būklę esame linkę nuvertinti, laikydami ją ne tokia svarbia kaip fizinė sveikata, visgi psichologinė būsena yra vienas iš pagrindinių veiksnių, darančių įtaką mūsų ir vaikų gyvenimo kokybei, fiziologinei būklei bei galimų ligų atsiradimui, todėl itin svarbu ja rūpintis, o prireikus – kreiptis pagalbos į psichologą.

Mokyklos psichologo asistento teikiamos paslaugos

Psichologo asistentas rūpinasi mokyklos bendruomenės psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu. Formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčių mokinių ugdymą kartu su bendraamžiais. Bendradarbiauja su mokytojais ir kitais specialistais numatant mokinio ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus. Šviečia mokyklos bendruomenę mokinių bendravimo, mokymosi motyvacijos, adaptacijos mokykloje problemų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo ir pan. klausimais. Atlieka tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius. Rengia, organizuoja ir įgyvendiną prevencines programas.

Informacija apie Pagalbos gavėjus, jų problemų turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.

Pagalba Mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

  1. mokinys (savarankiškai);
  2. mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
  3. mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.

Informacija:

Išankstinė registracija telefonu 861516193.

 

Psichologinės pagalbos teikimas mokykloje