„Nepilnamečių teisinė atsakomybė“

Mokiniai, neįgiję teisinių žinių, ateityje sunkiau prisitaikys prie nuolat kintančių ar naujų socialinių normų bei nesugebės jomis naudotis ginant savo teises ir laisves. Socialinės normos yra glaudžiai susijusios su asmens ir visuomenės vertybėmis. Todėl jau mokykloje svarbu vaikams, kurių vertybės tik formuojasi, suteikti teisinio švietimo pagrindus, kurie būtini naudojantis savo teisėmis bei lemia asmens socialinę brandą ateityje.

LR KONSTITUCIJOS 7 STRAIPSNIS: Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Mes turime ne tik žinoti, kaip nedera elgtis, bet ir suprasti – kodėl. Todėl lapkričio 24 d. į mokyklą buvo pakviesta Klaipėdos AVPK bendruomenės pareigūnė Vaida Meškienė. Bendruomenės pareigūnė 7-8 klasių mokiniams priminė, baudžiamąją, civilinę ir administracinę atsakomybę. Akcentavo, jog už nepilnamečių nuo 14 iki 16 metų padarytas veikas administracinėn atsakomybėn traukiami tėvai arba globėjai (rūpintojai), tačiau administracinė atsakomybė yra taikoma ir asmenims nuo 16 metų. Mokiniams buvo primintos viešosios tvarkos taisykles, kurių laikymasis svarbus, kad jaustumėmės saugūs.

Primename: progimnazijoje, jos teritorijoje negalima ne tik vartoti, bet ir turėti tabako, energetinių gėrimų, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių!

Socialinė pedagogė Rita Borta

20211124_102328
20211124_095203