Nacionalinis kokybės ženklelis (NKŽ) už projektą

6b klasė su klasės vadove R. Mozūraitiene sėkmingai užbaigė tarptautinį projektą „Music for Humanity“ ir pelnė nacionalinį kokybės ženklelį. NKŽ suteikiamas už puikiai įvykdytus projektus programoje „eTwinning“. Jie pažymi, kad projektas pasiekė tam tikrą nacionalinį ir Europos standartą. 

“eTwinning” Nacionalinė paramos tarnyba, vertintojų komanda

mokinio kokybės ženklelis
mokytojo kokybės ženklelis