Pasirinkimai

PASIRINKIMO GALIMYBĖS:

  1. 1-8 klasėje dorinis ugdymas pasirenkant vieną dalyką — tikybą arba etiką — 2 mokslo metams.
  2. Pirmos užsienio kalbos (anglų, vokiečių) pasirinkimas 2-oje klasėje.
  3. Antros užsienio kalbos pasirinkimas 6-oje klasėje (anglų, vokiečių, rusų).
  4. Pagilintas muzikinis ugdymas 1 — 4 klasėje (muzikos pamokos ir choras).
  5. Nuo 2-os klasės galima rinktis groti šiais instrumentais: fortepijonu, smuiku, armonika, kanklėmis, fleita.
  6. Nuo 2-os klasės vaikai kviečiami dainuoti įvairiuose vokaliniuose ansambliuose.
  7. Nuo 4-os klasės mokiniai gali groti mušamaisiais instrumentais, gitara.
  8. 5 — 6 muzikinėje klasėje privalomu dalyku yra folkloras.
  9. 7 —  8 muzikinėje klasėje dėstoma muzikos istorija.