Projektai

2021 METŲ PROJEKTAI

 1. Tarptautinis projektas Erasmus+ „Green World – Happy People“
 2. Tarptautinis anglų kalbos projektas su 6 – 8 klasių mokiniais „Writing Pals“. Projekte dalyvauja mokytojos iš Italijos, Graikijos, Vietnamo, Meksikos, Argentinos ir Lietuvos. (R. Mozūraitienė)
 3. eTwinning anglų kalbos projektas su 6b klase „Music for Humanity“. Projekte dalyvauja šalys: Kroatija, Turkija, Graikija, Italija, Armėnija, Tunisas ir Lietuva. (R. Mozūraitienė)
 4. Goethe‘s instituto organizuojamame projekte „CLILiG – integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas(is) Lietuvoje“ (I. Masalskytė, S. Gubinskytė, I. Stravinskienė)
 5. „Svajonių komanda“ (J. Jautakienė)
 6. „Darni mokykla“
 7. „VEIK“ (I. Andriuškienė, A. Judienė)
 8. „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ aprašas

2020 METŲ PROJEKTAI

 1. Tarptautinis projektas Erasmus+ „Green World – Happy People“
 2. „Svajonių komanda“
 3. „Darni mokykla“
 4. „VEIK“
 5. Goethe‘s instituto organizuojamame projekte „CLILiG – integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas(is) Lietuvoje“
 6. NVŠ projektas „Knygų veikėjai XXI amžiuje“
 7. NVŠ projektas „Spalvingas jausmų ir emocijų pasaulis“
 8. NVŠ projektas „Read-learn-create“

2017 METŲ PROJEKTAI

 TARPTAUTINIAI:

 1. eTwinning projektas „My favorite animal” ir „Proud to be European”.
 2. „EuropenWeekofSport“ „Beactive-Žaisk kvadratą“.
 3. B. Petchenik vardo vaikų žemėlapio konkursas-projektas „Mums patinka žemėlapiai!“.
 4. Olweus patyčių prevencijos programa.
 5. Kalbų Kengūra 2017.
 6. ,,Gamtos kengūra 2017”.
 7. Informatikos konkursas „Bebras“.
 8. Olimpis – 2017.

RESPUBLIKINIAI:

 1.  „Pasaulinė Sniego diena -2017“. Ledo ritulys mokykloje.
 2. „Miestas ir pasaulis“.
 3. Solidarumo bėgimas.
 4. „Žiemos fantazija“
 5. „Darom 2017“.
 6. Lietuvos dailės muziejaus kultūros edukacinis projektas „Dailėraktis“.
 7. „Vyturio giesmė – 2017“.

TARPMOKYKLINIAI IR MIESTO:

 1. Projektas ,,Muzikos instrumentų karalystėje“.
 2. Projektas, skirtas Žemės dienai ,,Linksmieji personažai“.
 3. Projektas „ Klaipėdos versmės: pažink gimtąjį miestą“, skirtas lietuvių kalbos kultūros metams.
 4. Edukacinis projektas „O tuo metu Klaipėdoje…“
 5. Sveikos gyvensenos skatinimo projektas „Auginu ir augu pats. Linksmieji personažai“
 6. Klaipėdos kūno kultūros mokytojų asociacijos ir KU projektas „Aktyvumo versmė“.
 7. Projektas ,,Mes rūšiuojame“.
 8. Projektas ,,O buvo taip..“.
 9. Partnerystės projektas ,,PZU Lietuvos gyvybės draudimas.
 10. Bendradarbiavimo projektas ,,Praverk mokyklos duris“.
 11. Užgavėnių šventė.
 12. Duetų festivalis- konkursas „Dviese“.

MOKYKLINIAI:

 1. Sveikatingumo projektas ,,Morka karalienė“
 2. Projektas ,,Mažais žingsneliais į knygų pasaulį“.
 3. Geografijos projektas  ,,Kalėdos svetur”.
 4. Vertimų ir iliustracijų konkursas „ Tavo žvilgsnis“.
 5. Projektas „Saugesnis internetas“
 6. Projektas ,,Mes – jūros vaikai”.
 7. Projektas ‚Pasveikinkime vieni kitus“,
 8. Projektas ,,Gyvenkime sveikai“.
 9. Projektas „Gailestingumu sušildyk“.
 10. Projektas „Skaičiaus Pi diena Projektas „ Kaip mokosi vaikai kitose šalyse“?
 11. Projektas ,,Piliakalnių metai“
 12. Integruotas dailės-istorijos projektas ,,Lietuvos miestų ir miestelių herbai“
 13. Integruotas dailės, rusų kalbos projektas „Afiša“
 14. Integruotas dailės, rusų, anglų kalbos projektas „Rašom laišką Kalėdų seneliui.“
 15. Projektas ,, Daugiakampio perimetras” 6M1“.
 16. Projektas, skirtas pasaulinei Žemės dienai paminėti.
 17. Projektas ,,Pavasario nuotaikos“
 18. Projektas „Kūrybinių darbų Pavasario šventė“.
 19. Muzikos ir anglų kalbų mokytojų projektas „Kalėdinės dainos ir giesmės“.
 20. Muzikuojančių vaikų koncertas „ Kalėdinė daina – geriausia dovana“.

Meno kolektyvų koncertas „Mamą turiu tik vieną !“, skirtas Motinos dienai.

2016 METŲ PROJEKTAI

 TARPTAUTINIAI:

 1. Anglų kalbos konkursas on-line režimu „AMBER STAR – 2016“.
 2. Olweus patyčių prevencijos programa.
 3. Kalbų Kengūra.
 4. Matematikos Kengūra.
 5. Istorijos Kengūra.
 6. Geografijos ir istorijos TELLURIS 2015.
 7. Olimpis 2015.

RESPUBLIKINIAI:

 1. Solidarumo bėgimas.
 2. „Tolerancijos gėlė“.
 3. „Darom 2016“.
 4. „Karjeros diena“.
 5.  „Atmintis gyva, nes liudija“.
 6. „Neužmirštuolė“.
 7.  „Sveikinu Lietuvą“.
 8. „Vyturio giesmė – 2016“.

TARPMOKYKLINIAI IR MIESTO:

 1. Ilgalaikis ekumeninis projektas „Pasaulio religijos“. Susitikimai su įvairių mūsų miesto konfesijų atstovais ir religinėmis bendruomenėmis, ieškant bendrystės.
 2. Projektas ,,Muzikos instrumentų karalystėje“.
 3. Projektas ,,Klaipėdos muziejai pasakoja“.
 4. Projektas ,,Mano mokykla – Lietuvoje“.
 5. Projektas ,,Bibliotekų metai“.
 6. Projektas ,,Mes rūšiuojame“.
 7. Tarpmokyklinis projektas ,,O buvo taip..“.
 8. Partnerystės projektas „Pasinerk į pažinimo ir kūrybos pasaulį“ su Moksleivių saviraiškos centru.
 9. Bendradarbiavimo projektas ,,Praverk mokyklos duris“.
 10. Užgavėnių šventė.
 11. Duetų festivalis- konkursas „Dviese“.

MOKYKLINIAI:

 1. Projektas „Esu Lietuvos pilietis“
 2. Projektas ,,Mažais žingsneliais į knygų pasaulį“.
 3. Projektas ,,Judėjimas – sveikata. Būsi sveikas visada“.
 4. Projektas ,,Žalioji palangė“.
 5. Projektas „Velykų medis“.
 6. Projektas „Gailestingumu sušildyk“.
 7. Projekto „Vitražiniai langai“ 8a,b kl. pristatymas.
 8. Projektas „ Kaip mokosi vaikai kitose šalyse?“.
 9. Projektas ,,Sumuštinis matematikoje”.
 10. Projektas ,, Daugiakampio perimetras” 6M1“.
 11. Projektas, skirtas pasaulinei Žemės dienai paminėti.
 12. Projektas „Žemės diena”.
 13. Integruotas anglų k., geografijos ir istorijos projektas “Europos valstybės”.
 14. Integruotas anglų kalbos ir muzikos projektas „Kompozitoriaus biografija“ 6kl.
 15. Muzikos ir anglų kalbų mokytojų projektas „Kalėdinės dainos ir giesmės“.
 16. Muzikuojančių vaikų koncertas „ Kalėdinė daina – geriausia dovana“.
 17. Meno kolektyvų koncertas „Mamą turiu tik vieną !“, skirtas Motinos dienai.