Pirmokų tėveliams

Pranešame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-01-25 įsakymu Nr. AD1-183nustatyta, kad prašymai mokytis 2019–2020 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti:

nuo š. m. vasario 7 d. 10 val. į I–IV gimnazines klases, 9–10 jaunimo ir specialiąsias klases, I–III socialinių įgūdžių ugdymo klases;
nuo š. m. vasario 12 d. 10 val. į 6–8 klases;
nuo š. m. vasario 19 d. 10 val. į 5 klases;
nuo š. m. vasario 26 d. 10 val. į 2–4 klases;
nuo š. m. kovo 5 d. 10 val. į 1 klases.

Prašymai Sistemoje registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio, iš pradinio į pagrindinio, iš pagrindinio į vidurinio).

Aktualiausia su priėmimu 2019–2020 mokslo metams susijusi informacija skelbiama  Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės titulinio puslapio paskyroje Priėmimas į mokyklas.

Eil. Nr. Mokyklos pavadinimas Klasės (jų paskirtis) Priskirta aptarnauti savivaldybės teritorija
24. Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija 1–8 klasės (bendrosios) Gerviškių g., Jungų g., Jūrininkų pr. (Nr. 12–16), Kairių g., Laukininkų g., Perkėlos g., Vingio g. (Nr. 21–47), Vyturio g., Žardupės g.

​​​​​​Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

ĮSAKYMAS dėl pagrindinio priėmimo į mokyklas mokytis 2019–2020 mokslo metais vykdymo terminų nustatymo.