INFORMACIJA DĖL PRAŠYMŲ PATEIKIMO MOKYTIS 2022-2023 M.M. PROGIMNAZIJOJE

Mokinių priėmimo sistemoje radę įrašą „PRIIMTA“ prašome atlikti ELEKTRONINĘ REGISTRACIJĄ (spauskite čia) prašymo pasirašymui:

  • birželio 2 d. 7:30-9:30 val., 11:30-13:30 val., 15:30-17:00 val.;
  • birželio 3 d. 15:30-19:00 val..

Prašymai bus pildomi I aukšto foje prie pasirinkto stalo registracijos metu (A, B ar C).

Negalintys prašymo pasirašyti šiomis dienomis, lauksime raštinėje (gyvoje eilėje) birželio 6, 7, 9 d. nuo 8:00 iki 16:30 val., birželio 8 d. nuo 15:00 iki 17:00 val..

Praleidus priėmimo laikotarpį mokinys bus braukiamas iš priimtų asmenų sąrašo.

Atėjus pildyti prašymą turėti:

  • savo mėlynos spalvos rašymo priemonę.
  • vaiko gimimo liudijimą.
  • jei turite iš PPT tarnybos pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių (informacija reikalinga, kad mokyklos specialistai nuo rugsėjo 1 d. galėtų teikti reikiamą pagalbą).

Uniformų matavimas vyks birželio 17 d. nuo 10:00 iki 17:00 val. (sporto salė iš lauko įėjimas). Platesnė informacija apie uniformas

Nuotraukų mokinio pažymėjimui laukiame iki birželio 10 d.. Platesnė informacija apie EMP (elektroninius mokinio pažymėjimus)

Informacija dėl PIRMOKŲ muzikinės klasės. Perklausa į šią klasę bus vykdoma birželio 8 d. nuo 16:00 iki 18:00 val.. Kada, Kam ir Kur atetiti, būsite informuojami elektroniniu paštu birželio 6 d..

Klasių komplektavimas vyksta iki birželio 22 d..

Dėl 1-ų ir 5-tų klasių mokinių tėvų susirinkimų būsite informuoti atskiru elektroniniu laišku.

NEPAMIRŠKITE iki rugsėjo 15 d. patikrinti mokinių sveikatos!!!