Viešieji pirkimai

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORIENTACINIS PLANAS

2021 m. plano papildymas

2021 m. Viešųjų pirkimų planas

2020 m. plano papildymas

2020 m. Viešųjų pirkimų planas

Viešųjų pirkimų ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas <plačiau>

Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas <plačiau>

Viešieji pirkimai:

Ant-3 tipinė forma:

A6 forma už 2016 m.:

1 puslapis <plačiau>

2 puslapis <plačiau>

3 puslapis <plačiau>