Finansinių ataskaitų rinkiniai

2022 M. FINANSINĖS ATASKAITOS

2022 m. II ketvirtis <plačiau>
2022 m. I ketvirtis <plačiau>

2021 M. FINANSINĖS ATASKAITOS

2021 m. IV ketvirtis <aiškinamasis raštas><finansinės būklės ataskaita>
2021 m. III ketvirtis <
plačiau>
2021 m. II ketvirtis <
plačiau>
2021 m. I ketvirtis <plačiau>

2020 M. FINANSINĖS ATASKAITOS

2020 m. IV ketvirtis <plačiau>

2020 m. III ketvirtis <plačiau>

2020 m. II ketvirtis <plačiau>

2020 m. I ketvirtis <plačiau>

2019 M. FINANSINĖS ATASKAITOS

2019 m. IV ketvirtis <plačiau>

2019 m. III ketvirtis <plačiau>

2019 m. II ketvirtis <plačiau>

2019 m. I ketvirtis <plačiau>

2018 M. FINANSINĖS ATASKAITOS

2018 m. IV ketvirtis <plačiau>

2018 m. III ketvirtis <plačiau>

2018 m. II ketvirtis <plačiau>

2018 m. I ketvirtis <plačiau>

2017 M. FINANSINĖS ATASKAITOS

2017 m. IV ketvirtis <1 dalis> <2 dalis>

2017 m. III ketvirtis <plačiau>

2017 m. II ketvirtis <plačiau>

2017 m. I ketvirtis <plačiau>

2016 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys (balansas)

1 lapas <plačiau> 2 lapas <plačiau> 3 lapas <plačiau> 4 lapas <plačiau> 5 lapas <plačiau> 6 lapas <plačiau> 7 lapas <plačiau> 8 lapas <plačiau> 9 lapas <plačiau> 10 lapas <plačiau> 11 lapas <plačiau> 12 lapas <plačiau> 13 lapas <plačiau> 14 lapas <plačiau> 15 lapas <plačiau> 16 lapas <plačiau>  17 lapas <plačiau>  18 lapas <plačiau>  19 lapas <plačiau>  20 lapas <plačiau>  21 lapas <plačiau>  22 lapas <plačiau>  23 lapas <plačiau>  24 lapas <plačiau>

2016 M. FINANSINĖS ATASKAITOS

2016 m. I ketvirtis:

1 lapas <plačiau>  2 lapas <plačiau>  3 lapas <plačiau>   4 lapas <plačiau>   5 lapas <plačiau>

6 lapas <plačiau>    7 lapas <plačiau>

2016 m. II ketvirtis:

1 lapas <plačiau>  2 lapas <plačiau>  3 lapas <plačiau>  4 lapas <plačiau>  5 lapas <plačiau>

6 lapas <plačiau>   7 lapas <plačiau>   8 lapas <plačiau>

2016 III ketvirtis:

1 lapas <plačiau>   2 lapas <plačiau>   3 lapas <plačiau>   4 lapas <plačiau>   5 lapas <plačiau>

6 lapas <plačiau>   7 lapas <plačiau>   8 lapas <plačiau>

FINANSŲ ATASKAITŲ RINKINYS rugsėjo 30 d.

1 lapas <plačiau>  2 lapas <plačiau>  3 lapas <plačiau>   4 lapas <plačiau>   5 lapas <plačiau>

6 lapas <plačiau>   7 lapas <plačiau>    8 lapas <plačiau>

2015 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1 lapas <plačiau>  2 lapas <plačiau>  3 lapas <plačiau>  4 lapas <plačiau>   5 lapas <plačiau>

6 lapas <plačiau>

FINANSINĖS ATASKAITOS (BALANSAS)

1 lapas <plačiau>   2 lapas <plačiau>   3 lapas <plačiau>   4 lapas <plačiau>  5 lapas <plačiau>

6 lapas <plačiau>   7 lapas <plačiau>   8 lapas <plačiau>   9 lapas <plačiau>   10 lapas <plačiau>

Finansinės būklės ataskaita

1 puslapis <plačiau>  2 puslapis <plačiau>

Veiklos rezultatų ataskaita

1 puslapis <plačiau>

Pinigų srautų ataskaita

1 puslapis <plačiau>  2 puslapis <plačiau>

Grynojo turto pokyčių ataskaita

1 puslapis <plačiau>