Vertinimas

MOKSLEIVIŲ ŽINIŲ IR SUPRATIMO, GEBĖJIMŲ, ĮGŪDŽIŲ, NUOSTATŲ BEI DAROMOS PAŽANGOS

Nuo 2020 m.m. mokykla dirba tik su elektroniniu dienynu (www.tamo.lt). 

Nuo 2012 m.m. mokykla dirba tik su elektroniniu dienynu (www.manodienynas.lt). 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka patvirtinta 2020-09-02 įsakymu Nr.V-64 <plačiau>