Pasiekimai

„Vyturio“ progimnazija,  siekdama gerinti ugdymo kokybę  bei norėdama išsiaiškinti konkrečius mokymosi sunkumus ir problemas , 2017 metais balandžio, gegužės mėnesiais dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro vykdomame standartizuotų testų rašyme.  Buvo įvertinti 4-ų klasių mokinių (rašymo, skaitymo, matematikos,  pasaulio pažinimo)  ir 8-ų klasių mokinių (rašymo, skaitymo, matematikos, socialinių ir gamtos mokslų) mokymosi pasiekimai.
Kiekvienam 4 ir 8 klasių mokiniui, tėvams buvo pateikti vaiko įvertinimai, rezultatai aptarti su mokančiais mokytojais, metodinėse dalykų grupėse, mokytojų tarybos susirinkime.
Kviečiame visą mokyklos bendruomenę susipažinti su lyginamaisiais 4-ų ir 8-ų klasių mokinių standartizuotų testų  ir klausimynų rezultatais  <plačiau>

2016-2017 m. PASIEKIMAI <plačiau>

2015-2016 m. PASIEKIMAI <plačiau>

2014 – 2015 m. PASIEKIMAI <plačiau>

2013-2014 m. PASIEKIMAI <plačiau>

2012-2013 m. m. PASIEKIMAI <plačiau>

2011-2012 m. m. PASIEKIMAI <plačiau>

2009 – 2010 m. m. PASIEKIMAI <plačiau>